torsdag 1 april 2010

Island 1 april 2010Vulkanen Eyjafjallajökull under Islands femte största galciär med samma namn spyr ut aska och ånga efter att ha fått ett nytt utbrott under onsdagen.

Vulkanutbrott på Island
En ny spricka på över 300 meter öppnades, uppger den isländska radion. Geologer tror att utbrottet håller på att ändra karaktär och är på väg att flytta sig norrut, mot ett populärt naturreservat.
-Vi vill få bort människor från det här området medan vi utreder vad som är på gång, säger Vidir Gardarsson vid civilförsvaret.
Polisen uppskattar att över 25.000 personer har besökt området sedan vulkanen under Eyjafjallajökull fick utbrott för en och en halv vecka sedan.

22/3 Isländska vulkanen aktiv igen
21/3 "Vi stannar kvar så länge vi vet att det är okej"
21/3 Flygplan tvingas vända
21/3 Hundratals flyr isländsk vulkan

Utbrottet 2010 var vulkanens fjärde sedan år 870 efter Kristus. Den första sprickan var aktiv från 21 mars till 8 april. Aska föll ner i både Norge och på Shetlandsöarna och stoppade flygtrafiken i hela Europa under minst en vecka.

"De stora mängderna vulkanisk aska ledde till att flygtrafiken ställdes in i stora delar av Europa. På kvällen den 14 april stängdes luftrummet över Nordnorge och på morgonen den 15 april över resten av Norge, över stora delar av Storbritannien och över delar av Irland.[13] I Sverige stoppades alla flygningar klockan 18.00 den 15 april, och klockan 20.00 samma dag stängdes luftrummet helt.[2] Restriktionerna innebar att Luftfartsverket inte gav tillstånd för instrumentflygning.[14] Den 16 april bredde askmolnet ut sig över Nordvästeuropa ner till Alperna, med undantag för Irland och de norra delarna av Sverige så att luftrummet och flygtrafiken stängts helt eller delvis i 13 av Europas 45 länder.
Från den 15 april till 18 april gick det väldigt få flyg till Nordvästeuropa. De resenärer som fick sina flyg inställda kunde inte erbjudas någon bestämd tid för ombokning och då flygen inte kunde omdirigeras eftersom det var stopp överallt valde en del resenärer att lösa in sina biljetter och försöka ta sig till sin destination på egen hand. Längre tåg-, buss- och färjelinjer gick med fulla avgångar, och många som ville boka dem kunde inte få plats. Bil- och bussuthyrningen ökade. Några researrangörer valde även de att ordna alternativ till flygtransporter, ett exempel var skandinaviska charterbolag som valde att bussa hem resenärer från Medelhavsområdet, delvis ända från Aten (3300 km från Stockholm). Reguljärresenärer blev ofta hänvisade till att själva ta sig hem, eller vänta i dagar. Det fanns även de som tog taxi tvärs över Europa[15]
Den 19 april lyftes restriktionerna i stora delar av Sverige och det gjorde det möjligt att återuppta viss flygtrafik, det gick att flyga över askmolnet längre söderut i Europa och på så sätt genomföra flygningar från Medelhavsområdet.
Den 20 april kom man överens inom EU att införa ett mellanläge i hanteringen av flygrestriktioner i aska, ett läge där halterna av aska var så låga att man kunde tillåta flygningar under vissa förutsättningar, såsom täta inspektioner. De 22 april införde Sverige via transportstyrelsen detta system. [16]
Den 5 maj tvingades myndigheterna i Skottland och Nordirland att stänga sitt luftrum igen, på grund av askan."


2012 gjordes en minst sagt remarkabel expedition till vulkanen Eyjafjallajökull.

Inga kommentarer: